woensdag 24 april 2013

Jurriaan Benschop en Aquil Copier presenteren het Berlin Issue van het pamflet over schilderkunst PRESENTeert


PRESENTeert is een onafhankelijk en gestencild platform voor schilderkunst, hedendaagse kunst en cultureel debat, opgericht in 2009. Het pamflet wil de ideeën en inzichten van schilders, los van hun visuele werk, tonen. De ideeën kunnen gerelateerd zijn aan de schilderkunst, maar reiken bij voorkeur voorbij het schilderen alleen.
Gastredacteur - en Van Eyck adviseur - Jurriaan Benschop nodigde 9 schilders uit Berlijn uit om over hun helden in de schilderkunst te schrijven: Thomas Scheibitz, Valérie Favre, Adriana Molder, Sofie Bird Møller, Maarten Janssen, Katharina Otto, Mark Lammert, Michael Markwick en Jorge Queiroz. In korte en originele bijdragen schrijven zij over het werk van o.a. El Greco, Mark Rothko, Jasper Johns, Edward Munch en Robert Ryman.
Op donderdag 25 april om 16:00 zal Jurriaan Benschop het Berlin Issue presenteren en de keuzes van deze schilders toelichten. Vervolgens gaat hij in gesprek met de initiatiefnemer van het pamflet over schilderkunst, Aquil Copier (zelf ook schilder) die inmiddels 11 afleveringen van PRESENTeert liet verschijnen. U bent van harte welkom!
Jurriaan Benschop and Aquil Copier present the Berlin Issue of the painting pamphlet PRESENTeertPRESENTeert is an independent and mimeograph printed (in Dutch: gestencild) platfom for painting, contemporary art and cultural debate, founded in 2009. The goal is to present painters’ ideas and visions, apart from their visual works. They can be related to painting but preferably reach further then painting alone. 
Guest editor - and Van Eyck advisor - Jurriaan Benschop invited 9 Berlin painters to write about their heros in painting: Thomas Scheibitz, Valérie Favre, Adriana Molder, Sofie Bird Møller, Maarten Janssen, Katharina Otto, Mark Lammert, Michael Markwick and Jorge Queiroz. In short and original contributions they write about the work of a.o. El Greco, Mark Rothko, Jasper Johns, Edward Munch and Robert Ryman.
On Thursday 25 april at 16:00 Jurriaan Benschop will present the Berlin Issue and elucidate the choices of these painters. After that, he will talk to Aquil Copier, initiator of the painting pamphlet (and a painter himself), who by now published 11 issues of PRESENTeert. You are most welcome!

Geen opmerkingen: